Maciej Ogórkiewicz

Doświadczony manager i ekspert ds. cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania cyfrowej przestępczości. W ING Banku Śląskim odpowiada za realizację strategii i strukturę cyberbezpieczeństwa banku, architekturę bezpieczeństwa IT, Threat Intelligence, serwisy monitoringu bezpieczeństwa oraz kontrolę właściwego wdrożenia standardów bezpieczeństwa poprzez m.in. realizację testów penetracyjnych oraz testów Red & Blue Teams. Wcześniej w ramach Grupy ING współtwórca Global Tribe Security dostarczającego profesjonalne serwisy cyberbezpieczeństwa dla ponad 30 krajów na całym świecie. Ponadto wieloletni trener i wykładowca akademicki.

Cyberbezpieczeństwo – co kryje się za zakrętem?

27.10.2021 | Maciej Ogórkiewicz

Postępująca cyfryzacja otaczającego nas świata przynosi wiele szans inwestycyjnych i nowych modeli biznesowych. Rewolucja cyfrowa, w której aktywnie uczestniczymy, oprócz wielu pozytywnych zmian, ma również drugą, ciemniejszą stronę. Jest ona związana z całym wachlarzem ryzyk i zagrożeń – zarówno dla pojedynczych użytkowników internetu, jak i przedsiębiorstw, których model biznesowy oparty jest całkowicie lub w jakimś stopniu związany z cyberprzestrzenią. W tym artykule znajdziecie informacje dotyczące kierunków rozwoju cyberbezpieczeństwa w ujęciu postępującej digitalizacji, czasów pandemii COVID-19 oraz nadchodzącej ery „New Normal”. W nowej rzeczywistości zdobycze informatyzacji oraz problem ich zabezpieczenia z pewnością będą odgrywały kluczową rolę.

Czytaj więcej