Magdalena Żyta-Wójcik

Magdalena Żyta-Wójcik jest związana z ING Bankiem Śląskim od 2011 roku. Od 2016 roku aktywnie wspiera wdrażanie nowych technologii w ING Banku Śląskim. Bardzo lubi i ceni sobie swój wolny czas, a jego posiadanie uważa za luksus. Właśnie dlatego kieruje rozwojem produktów i funkcji, które zwracają klientom ING ich wolny czas, poprzez tworzenie i ulepszanie botów opartych o sztuczną inteligencję, komunikujących się zarówno za pomocą tekstu jak i głosu.

Ekosystem konwersacyjny

24.05.2019 | Magdalena Żyta-Wójcik

System konwersacyjny to modny i popularny w ostatnim czasie temat, o którym często się rozmawia i który organizacje chcą u siebie wdrożyć. Czym tak naprawdę jest system konwersacyjny? Podejścia są różne, dla jednych jest to rodzaj głosowego asystenta, dla drugich jest to chatbot, jeszcze inni używają określenia agenci konwersacyjni bądź wirtualni asystenci, jednak wszystkie określenia mówią o komunikacji między użytkownikami...

Czytaj więcej