Michał Larysz

Inżynier testów, z ING związany od 2012 roku. Test Automation Chapter Lead, od początku związany z wypracowaniem standardu automatyzacji testów. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem w codziennej pracy podczas szkoleń, podejmuje inicjatywy ułatwiające testowanie aplikacji i utrzymania infrastruktury testów. Instrumenty perkusyjne i zielona energia to jest to co go kręci po pracy.

Praktyki budowania user stories w testach automatycznych

01.04.2019 | Michał Larysz

Projektując testy automatyczne dla interfejsu użytkownika możemy się posłużyć frameworkami, które wpisują się swoją strukturą w metodykę BDD. To właśnie w takich frameworkach jak cucumber czy JBehave możemy się posłużyć historyjkami użytkownika (user stories) do definiowania przebiegu testu automatycznego...

Czytaj więcej